EBE1D77D-077E-4B92-BA2E-79A62E8E43AE

Cryolite with Siderite, Staurolite, Quartz, Morganite, Selenite, Phrenite with Epidote, Apophylite, Dravite and Verdelite

Cryolite with Siderite, Quartz, Morganite, Staurolite, Selenite, Phrenite with Epidote, Apophylite, Dravite and Verdelite