Light Code Grid Moldavite

Moldavite, Star Muscovite, Lemurian Quartz, Quartz, and Fuchsite with Kyanite

Moldavite, Star Muscovite, Lemurian Quartz, Quartz, and Fuchsite with Kyanite