Crystal Grids – Kristallen Grids

  • Crystal Grid by Woodlights Woudlicht & Pictures by JennyRosa

Crystal Grids are formations born out of an intention, a wish, a desire, a message, vibrations passing by, a conversation with the realms, a dance with light, an eruption of energy, an embrace with eternity…
A Crystal Grid is an assembly of masters guiding the way, opening the door, manifesting, releasing, healing, unblocking, clearing, protecting, embracing, loving, and so much more.

 

Kristallen Grids zijn formaties geboren vanuit een intentie, een wens, een verlangen, een boodschap, voorbijkomende vibraties, een gesprek met de dimensies, een dans met het licht, een explosie van energie, een omarming met de eeuwigheid,…
Een Kristallen Grid is een samenkomen van meesters die de weg tonen, een deur openen, manifesteren, loslaten, helen, deblokkeren, zuiveren, beschermen, omarmen, houden van, … en zo veel meer.