Crystal Meditation – Meditatie met Kristallen

Crystal Grid Meditation around a Light Code Crystal Grid

A crystal grid is an energetic force field taking you along the edges, the center, the heights and the depths. It is a journey with the masters of the crystal world welcoming you to your very soul. Crystal Grid Meditations are held on location, with many souls around the grid, laid down in advance or during the meditation.

Een kristallen grid is een energetisch krachtveld dat je meeneemt naar de uitersten, het binnenste, hoogtes en dieptes. Het is een reis met de meesters van de kristallen wereld die u verwelkomen in uw eigenste ziel. Kristallen Grid Meditaties worden op lokatie gehouden, met vele zielen rondom het grid, dat op voorhand of tijdens de meditatie wordt neergelegd.